ניווט בחשבון
Back To FAQ

ניווט בחשבון

היכן ניתן למצוא את כתובת ה-שיפיטו שלי?
היכן מנהלים את כתובת החיוב וכתובות המשלוח שלי?
כיצד אוכל לשנות את תכנית החברות שלי בחשבון?
האם ניתן לקבל חבילות בשם אחר?
כיצד אוכל להוסיף משתמש אחר לחשבון שלי?
כיצד ניתן לבטל את חשבוני?
מדוע החשבון שלי בהמתנה?
Step 1
Login to your account.

Step 2
Go to Account Settings > Account Membership. You'll see the following option